Bartın’da görmen gereken 8 tarihi yapı!

 1.       Geleneksel Bartın Evler: Bartın evleri, Osmanlı Döneminin sivil mimari örneklerini sergileyen ve yakın tarihi özetleyen birer tablo gibidir. Geleneksel evler genellikle iki katlı ve "Daraba" denilen ağaç çitlerle çevrili bahçe içindedir. Evlerin en önemli bölümünü oluşturan iç mekanlardır. Pencereleri, merdivenleri ve tavanları birer süsleme öğesidir.

2.       Taşhan: 1832-1835 yılları arasında Hacı Ali Ağa tarafından yaptırılmıştır. 18 odası, 16 tonozlu bölmesi vardır. İki büyük meyhanesi vardır. Çakırkeyif olmak ve muhabbetin dibine vurmak isteyenlerin uğrak yeridir.

3.       Dervişoğlu Hanı: 1897 yılında Dervişoğlu Ali ve Osman Kardeşler tarafından yaptırılmıştır.. Birinci katta 7, ikinci katta 9 odası vardır.

4.       İbrahimpaşa Camii (Orta Cami): Osmanlı döneminde 1699-1700 yıllarında Avusturya'da Elçilik ve Bosna Beylerbeyliği görevlerinde bulunan İbrahim Paşa tarafından yaptırılmıştır.

5.       Ebu Derda Türbesi: Hz. Peygamberimizin Sancaktarı Ebu Derda Hazretlerine ait olduğu söylenir. Ancak; tarihi kay¬naklara göre, Hicretin 50. yılında İstanbul'un kuşatılması sırasında bu bölgeden geçerken Bartın'da bir süre kaldığı tahmin edilen Ebu Derda Hazretleri hatırasına sonradan bir türbe yapıldığı ve burasının manevi bir makam olarak kabul edildiği olasıdır.

6.       Kemer Köprü: 1872 yılında Çalıkoğlu İbrahim Bey tarafından yaptırılmıştır.

7.       Ordu yeri (Kışla) Köprüsü: 1887 yılında Bolu Mutasarrıfı İsmail Kemal Bey'in önderliğinde, halkın yardımıyla yapılmıştır.

8.       Arif Kaptan Şadırvanı:1912 yılında Karakaşoğlu Hacı Arif Kaptan tarafından yaptırılmıştır.